Danh sách trường
MN Xã Hưng Yên MN Thị Trấn Thứ Ba MN Xã Nam Thái MN Xã Nam Yên MN Xã Tây Yên MN Xã Tây Yên A MN Xã Đông Thái MN Xã Đông Yên MN Xã Nam Thái A MN Đông Hưng B MN Thuận Hoà MN Thị trấn Thứ 11 MN Vân Khánh MN Vân Khánh Tây MN Vân Khánh Đông MN Đông Hưng MN Đông Hưng A MN Đông Thạnh MN Tân Thạnh MN Đông Hòa MN Bàn Thạch MN Bàn Tân Định MN Hoa Mai MN Hòa Hưng MN Hòa Lợi MN Họa Mi MN Long Thạnh MN Ngọc Hòa MN Ngọc Thuận MN Ngọc Thành MN Thạnh Bình MN Thạnh Hòa MN Thạnh Hưng MN Thạnh Lộc MN Thạnh Phước MN Vĩnh Phú Mầm non Vĩnh Thạnh MN Hoa Hồng MN Thị Trấn Gò Quao MN Thới Quản MN Vĩnh Hòa Hưng Bắc MN Vĩnh Hòa Hưng Nam MN Vĩnh Phước A MN Vĩnh Phước B MN Vĩnh Thắng MN Vĩnh Tuy MN Định An MN Định Hòa MN Xã Thủy Liễu MG Bình Giang MG Lình Huỳnh MG Mỹ Hiệp Sơn MG Mỹ Lâm MG Mỹ Phước MG Mỹ Thuận MG Mỹ Thái MG Nam Thái Sơn MG Sóc Sơn MG Sơn Bình MG Sơn Kiên Mâm non Thị trấn Hòn Đất MG Thổ Sơn MN Bình Sơn MN Tân Khánh Hòa MN Vĩnh Phú MN Phú Mỹ MN Phú Lợi MN Vĩnh Điều MN Sao mai MG Hương Sen MG Họa Mi MG Thạnh Trị MG Thạnh Đông B MG Tân Hiệp A MG Tân Hòa MG Tân Hội MG Tân Thành MN Sơn Ca MN Thị trấn Tân Hiệp MG Hoa Hồng MG Tân An MN Bình An MN Bình Trị MN Dương Hòa MN Hoa Mai MN Hòa Điền MN Kiên Bình 1 MN Thị Trấn Kiên Lương MN Minh Thuận 1 MN Minh Thuận 2 MN An Minh Bắc MN Hòa Chánh MN Thạnh Yên 2 MN Thạnh Yên A MN Vĩnh Hòa MN Thạnh Yên 1 MG Bình Minh MG Phong Đông MG Tân Thuận MG Vĩnh Bình Bắc MG Vĩnh Bình Nam MG Vĩnh Phong MG Vĩnh Thuận Mẫu giáo Mỹ Đức Mẫu giáo Tô Châu Mầm non Hà Tiên Mầm non Đông Hồ MG Hoa Lan MG Hoa Mai MG Hương Sen MG Họa Mi MG Măng Non MG Ánh Dương MN Bình Minh MN Hoa Hồng MN Hướng Dương MN Sao Mai MN Sen Hồng MN Vành Khuyên MN Ngôi Sao MG Mong Thọ MG Xã Mong Thọ A MG Xã Mong Thọ B MG Xã Vĩnh Hòa Phú MN Xã Bình An MN Xã Giục Tượng MN Xã Minh Hòa MN Xã Vĩnh Hòa Hiệp MG Xã Thạnh Lộc MG Thị Trấn MN Hòa An MN Minh Lương MN Bãi Thơm MN Cửa Cạn MN Cửa Dương MN Dương Đông MN Gành Dầu MN Hàm Ninh MN Hồ Thị Nghiêm Mầm non An Thới Mầm non Thuận Yên Tiểu học - Mẫu giáo Lê Hồng Phong TH Hòn Tre TH An Sơn TH&THCS Hòn Nghệ TH&THCS Sơn Hải TH&THCS Tiên Hải TH&THCS Thổ Châu PTNC iShool Rạch Giá TH&THCS Nam Du TH Dương Hòa TH Hòa Điền TH Thị Trấn Kiên Lương 1 TH Thị Trấn Kiên Lương 2 TH Thị Trấn Kiên Lương 3 TH Bình An TH Thạnh Quới TH Thạnh Trúc Trường Tiểu học Thạnh Trị TH Thạnh Đông 1 TH Thạnh Đông 3 TH Thạnh Đông A1 TH Thạnh Đông A4 TH Thạnh Đông B1 TH Thạnh Đông B2 TH Thị Trấn 2 TH Thị Trấn Tân Hiệp 1 TH Tân An TH Tân Hòa 1 TH Tân Hòa 2 TH Tân Hội 1 TH Tân Thành 1 TH Tân Thành 2 TH Đông Lộc TH Trần Quốc Toản TH Phú Lợi TH Phú Mỹ TH Trần Thệ TH Tân Khánh Hòa TH Vĩnh Phú TH Bình Giang 1 TH Bình Giang 2 TH Bình Sơn 1 TH Bình Sơn 3 TH Giàn Gừa TH Hiệp Tân TH Hiệp Bình TH Hòa Tiến TH Mương Kinh TH Mỹ Hiệp Sơn TH Mỹ Lâm 1 TH Mỹ Lâm 3 TH Mỹ Phú TH Mỹ Phước TH Mỹ Thuận TH Nam Thái Sơn TH Sơn Kiên 1 TH Sơn Kiên 3 TH Thành Công TH Thị Trấn Hòn Đất 1 TH Thị Trấn Sóc Sơn TH Thổ Sơn TH Tân Hưng TH Hòn Sóc TH Lình Huỳnh TH Phước Thạnh TH 1 Vĩnh Hòa Hưng Bắc TH Số 1 Vĩnh Hòa Hưng Nam TH Số 1 Vĩnh Phước A TH Số 1 Vĩnh Phước B TH Số 2 Vĩnh Hòa Hưng Nam TH Xã Thới Quản 2 TH Số 2 Xã Thủy Liễu TH Thị Trấn Gò Quao TH Vĩnh Phước A2 TH Vĩnh Phước B2 TH Vĩnh Thắng Trường TH số 3 xã Vĩnh Tuy TH Xã Thới Quản 1 TH số 1 Xã Vĩnh Tuy TH Định Hòa 1 Trường Tiểu học Xã Định Hòa 2 TH Định Hòa 3 TH 2 Vĩnh Hòa Hưng Bắc TH số 2 xã Định An TH Định An 3 TH số 1 Xã Thủy Liễu TH số 1 xã Định An TH Bàn Thạch TH Bàn Tân Định TH Bàn Tân Định 3 TH Danh Thợi TH Thị Trấn Giồng Riềng 2 Trường TH Hòa Hưng 2 TH Hòa Lợi 1 TH Hòa Lợi 2 TH Hòa Thuận TH Long Thạnh 1 TH Long Thạnh 3 TH Long Thạnh 4 TH Ngọc Chúc Trường Tiểu học và THCS Ngọc Chúc TH Ngọc Chúc 4 TH Ngọc Hòa TH Ngọc Thuận TH Ngọc Thành TH Thạnh Bình 1 TH Thạnh Bình 2 TH Thạnh Hòa 1 TH Thạnh Hòa 2 TH Thạnh Hưng 1 TH Thạnh Hưng 2 TH Thạnh Lộc 1 TH Thạnh Lộc 2 TH Thạnh Phước TH Thị Trấn Giồng Riềng 1 TH Thị Trấn Giồng Riềng 3 TH Vĩnh Thạnh TH Hòa Hưng 1 TH Danh Coi TH Thuận Hòa 1 TH Thuận Hòa 3 TH Thuận Hòa 4 TH Thị trấn 1 TH Thị trấn 2 TH Tân Thạnh 1 TH Tân Thạnh 2 TH Vân Khánh 1 TH Vân Khánh 2 TH Vân Khánh Đông 1 TH Vân Khánh Đông 2 TH Đông Hòa 1 TH Đông Hòa 2 TH Đông Hòa 3 TH Đông Hòa 4 TH Đông Hòa 5 TH Đông Hưng 1 TH Đông Hưng 2 TH Đông Hưng A1 TH Đông Hưng A2 TH Đông Thạnh 1 TH Đông Thạnh 2 TH Đông Hưng B TH Hưng Yên 1 TH Nam Thái 1 TH Nam Thái 2 TH Nam Thái 3 TH Nam Thái A 1 Trường Tiểu học Nam Thái A 2 TH Nam Yên 1 TH Nam Yên 2 TH Nam Yên 3 TH Thị Trấn Thứ Ba 1 TH Thị Trấn Thứ Ba 3 TH Tây Yên 1 TH Tây Yên 2 TH Tây Yên A 2 TH Tây Yên A1 TH Đông Thái 1 TH Đông Thái 2 TH Đông Thái 3 TH Đông Thái 4 TH Đông Thái 5 TH Đông Yên 1 TH Đông Yên 2 TH Đông Yên 3 TH Thị Trấn Thứ Ba 2 TH Hưng Yên 2 Mầm non và Tiểu học Hạnh Phước TH Minh Lương 1 TH Minh Lương 2 TH Minh Lương 3 Tiểu học Hoà An TH Thị Trấn 1 TH Thị Trấn 2 TH Bình An 1 TH Bình An 2 TH Bình An 3 TH Bình An 4 TH Giục Tượng 1 TH Giục Tượng 2 TH Giục Tượng 3 TH Minh Hòa 1 TH Minh Hòa 2 TH Minh Hòa 3 TH Minh Hòa 4 TH Mong Thọ 1 TH Mong Thọ 2 TH Mong Thọ A1 TH Mong Thọ A2 TH Mong Thọ B1 TH Mong Thọ B2 TH Mong Thọ B3 TH Thạnh Lộc 1 TH Thạnh Lộc 2 TH Thạnh Lộc 3 TH Vĩnh Hòa Hiệp 1 TH Vĩnh Hòa Hiệp 2 TH Vĩnh Hòa Phú 1 TH Vĩnh Hòa Phú 2 Tiểu học Đông Hồ Tiểu học Bình San TH Pháo Đài 1 TH Thuận Yên TH Tô Châu TH Mỹ Đức TH An Thới 1 TH An Thới 2 TH An Thới 3 TH Cửa Dương 1 TH Cửa Dương 2 TH Dương Tơ 1 TH Dương Tơ 2 TH Dương Đông 1 TH Dương Đông 2 TH Dương Đông 3 TH Dương Đông 4 Trường TH Bình Minh TH Tân Thuận 2 TH Vĩnh Phong 4 TH Võ Văn Kiệt TH Vĩnh Bình Bắc 1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 TH Vĩnh Bình Bắc 4 TH Vĩnh Phong 1 TH Vĩnh Phong 3 TH Vĩnh Thuận 1 TH Hòa Chánh 1 TH Thạnh Yên 2 TH Thạnh Yên A2 TH An Minh Bắc 1 TH An Minh Bắc 4 TH Hòa Chánh 2 TH Minh Thuận 1 TH Minh Thuận 5 TH Minh Thuận 6 TH Phạm Văn Hớn TH Thạnh Yên 1 TH Vĩnh Hòa 1 TH Thạnh Yên A1 TH Lý Tự Trọng TH Châu Văn Liêm TH Hồng Bàng TH Kim Đồng TH Lê Lợi TH Lê Thị Hồng Gấm TH Lê Văn Tám TH Lý Thường Kiệt TH Lương Thế Vinh TH Mạc Đĩnh Chi TH Nguyễn Bá Ngọc TH Nguyễn Chí Thanh TH Nguyễn Hiền TH Nguyễn Huệ TH Nguyễn Thái Bình TH Phạm Ngũ Lão TH Trưng Vương TH Trương Định TH Trần Bình Trọng TH Trần Khánh Dư TH Trần Nhật Duật TH Trần Quốc Toản TH Trần Văn Ơn TH Âu Cơ TH Đinh Bộ Lĩnh TH&THCS Phan Huy Chú TH&THCS Trần Hưng Đạo THCS Vĩnh Phong 2 THCS Vĩnh Thuận TH&THCS Phong Đông TH&THCS Tân Thuận 1 TH&THCS Tân Thuận 2 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc TH&THCS Vĩnh Bình Nam TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 TH &THCS An Thới 2 TH&THCS Bãi Bốn TH&THCS Bãi Thơm TH&THCS Cửa Cạn TH&THCS Cửa Dương TH&THCS Gành Dầu TH&THCS Hàm Ninh TH&THCS Hòn Thơm TH&THCS Nguyễn Trung Trực TH&THCS Cừ Đứt TH&THCS Pháo Đài TH&THCS Minh Thuận 4 TH&THCS An Minh Bắc 3 TH&THCS Hoà Chánh 3 TH&THCS Minh Thuận 2 TH&THCS Vĩnh Hòa 2 TH&THCS Hòa An TH&THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận TH&THCS Kiên Hảo Tiểu học & THCS Nguyễn Văn Thới THCS Giồng Kè TH&THCS Mỹ Thái TH&THCS Thuận Tiến TH&THCS Thị Trấn Hòn Đất 2 TH&THCS Vàm Rầy TH&THCS Vân Khánh Tây TH&THCS Vĩnh Phú B TH&THCS Vĩnh Điều TH&THCS Bàn Thạch TH&THCS Huỳnh Tố TH&THCS Ngọc Hòa TH&THCS Ngọc Thuận TH&THCS Ngọc Thành TH&THCS Hòa Thuận TH&THCS Thổ Sơn TH&THCS Bình Trị TH&THCS Kiên Bình 1 TH&THCS Kiên Bình 2 TH&THCS Thạnh Đông TH&THCS Thạnh Đông 1 TH&THCS Thạnh Đông A TH&THCS Thạnh Đông A2 TH&THCS Thị trấn Tân Hiệp TH&THCS Tân An TH&THCS Tân Hiệp A2 TH&THCS Tân Hiệp A3 TH&THCS Tân Hiệp A5 TH&THCS Tân Hiệp B TH&THCS Tân Hội TH&THCS Đông Thọ THCS&THPT Võ Văn Kiệt PT DTNT THPT Kiên Giang PT DTNT THCS Hà Tiên PT DTNT THCS Giồng Riềng PT DTNT THCS Gò Quao PT DTNT THCS An Biên THCS Chu Văn An THCS Hùng Vương THCS Lê Quý Đôn THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm THCS Nguyễn Du THCS Nguyễn Trãi THCS Nguyễn Trường Tộ THCS Ngô Quyền THCS Ngô Sĩ Liên THCS Võ Nguyên Giáp THCS Võ Trường Toản THCS Bình San THCS Mỹ Đức THCS Thuận Yên THCS Tô Châu THCS Đông Hồ THCS Dương Tơ THCS An Thới 1 THCS Dương Đông 1 THCS Dương Đông 2 THCS An Minh Bắc THCS Hòa Chánh THCS Minh Thuận 3 THCS Thạnh Yên THCS Thạnh Yên A THCS Thị Trấn THCS Minh Lương PT DTNT THCS Châu Thành THCS An Lạc THCS Bình An THCS Giục Tượng THCS Minh Hòa THCS Mong Thọ A THCS Mong Thọ B THCS Vĩnh Hòa Hiệp THCS Vĩnh Hòa Phú THCS Thạnh Lộc THCS Ngoài Kiên Giang THCS Bình Giang THCS Dương Hòa THCS Hòa Điền THCS Thị Trấn Kiên Lương 1 THCS Bình An THCS Thạnh Trị THCS Thạnh Đông THCS Thạnh Đông A THCS Thạnh Đông B THCS Thị trấn Tân Hiệp THCS Tân Hiệp B2 THCS Tân Hòa THCS Tân Thành THCS An Sơn THCS Ngọc Chúc THCS Thạnh Bình THCS Thạnh Hòa THCS Thạnh Hưng THCS Thạnh Phước THCS Vĩnh Phú THCS Đường Xuồng THCS Phú Mỹ THCS Tân Khánh Hòa THCS Vĩnh Phú THCS Lình Huỳnh THCS Mỹ Hưng THCS Mỹ Lâm THCS Mỹ Phước THCS Mỹ Thuận THCS Sóc Sơn THCS Sơn Bình THCS Sơn Kiên THCS Thị Trấn THCS Hưng Yên THCS Nam Thái THCS Nam Thái A THCS Thị Trấn Thứ Ba 1 THCS Thị Trấn Thứ Ba 2 THCS Tây Yên THCS xã Tây Yên A THCS Đông Yên THCS Thuận Hòa THCS Thị trấn Thứ 11 THCS Vân Khánh Đông THCS Đông Hòa THCS Đông Hưng THCS Đông Hưng A THCS Đông Hưng B THCS Đông Thạnh THCS Hòa Lợi THCS Mai Thị Hồng Hạnh THCS Nguyễn Văn Rỗ THCS Thị Trấn Gò Quao THCS Vĩnh Hòa Hưng Nam THCS Vĩnh Phước A THCS Vĩnh Phước B THCS Vĩnh Tuy THCS Xã Định Hòa THCS Xã Thủy Liễu THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc THCS&THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc THCS&THPT Vĩnh Phong THCS&THPT Vĩnh Thắng THCS&THPT Đông Thái THCS&THPT Định An THCS&THPT Mong Thọ THCS&THPT Nguyễn Văn Xiện THCS&THPT Thới Quản THCS&THPT Vân Khánh THCS&THPT Ba Hòn THCS&THPT Bàn Tân Định THCS&THPT Bình Sơn THCS&THPT Hoà Hưng THCS&THPT Hòa Thuận THCS&THPT Kiên Hải THCS&THPT Long Thạnh THCS&THPT Lại Sơn THCS&THPT Minh Thuận THCS&THPT Nam Thái Sơn THCS&THPT Nam Yên THCS&THPT Nguyễn Hùng Hiệp THCS&THPT Phan Thị Ràng THCS&THPT Thạnh Lộc THCS&THPT Thạnh Tây THCS&THPT U Minh Thượng THCS&THPT Vĩnh Hoà THPT An Biên THPT An Minh THPT An Thới THPT Cây Dương THPT Dương Đông THPT Giồng Riềng THPT Gò Quao THPT Hòn Đất THPT Kiên Lương THPT Nguyễn Hùng Sơn THPT Nguyễn Thần Hiến THPT Nguyễn Trung Trực THPT Ngô Sĩ Liên THPT Phú Quốc THPT Sóc Sơn THPT Thoại Ngọc Hầu THPT Thạnh Đông THPT Tân Hiệp THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt THPT Vĩnh Thuận THPT Châu Thành THPT Phó Cơ Điều Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phú Quốc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hiệp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Lương Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Hải Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Riềng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
Giới thiệu