ngày đăng 05/06/2022
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
1 2 3 4 5 6 8
1 5/4 Nguyễn Trương Định An 24/01/2011 Nữ Kinh  
2 5/1 Bùi Phương Anh 07/12/2011 Nữ Kinh  
3 5/1 Nguyễn Đặng Kiều Anh 13/09/2011 Nữ Kinh  
4 5/1 Nguyễn Hoàng Thảo Anh 11/01/2011 Nữ Kinh  
5 5/1 Nguyễn Huỳnh Diệu Anh 02/01/2011 Nữ Kinh  
6 5/1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 30/10/2011 Nữ Kinh  
7 5/1 Nguyễn Vàng Anh 19/01/2011 Nữ Kinh  
8 5/2 Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh 10/09/2011 Nữ Kinh  
9 5/2 Phan Lan Anh 17/10/2011 Nữ Kinh  
10 5/2 Trần Quỳnh Anh 25/08/2011 Nữ Kinh  
11 5/2 Võ Ngọc Trâm Anh 13/06/2011 Nữ Kinh  
12 5/2 Vũ Phạm Quỳnh Anh 10/06/2011 Nữ Kinh  
13 5/3 Danh Phạm Quỳnh Anh 28/02/2011 Nữ Khơ-me  
14 5/3 Lê Đức Anh 26/11/2011 Nam Kinh  
15 5/3 Ngô Huỳnh Trâm Anh 25/06/2011 Nữ Kinh  
16 5/3 Phạm Nguyễn Vàng Anh 05/09/2011 Nữ Kinh  
17 5/3 Lê Ngọc Khánh Băng 19/03/2011 Nữ Kinh  
18 5/3 Nguyễn Phạm Gia Bảo 28/03/2011 Nam Kinh  
19 5/4 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 06/11/2011 Nam Kinh  
20 5/4 Phạm Gia Bảo 28/12/2011 Nam Kinh  
21 5/1 Lưu Bửu Châu 31/08/2011 Nữ Hoa  
22 5/2 Bùi Nguyễn Diệu Châu 21/03/2011 Nữ Kinh  
23 5/3 Trương Minh Châu 11/04/2011 Nữ Kinh  
24 5/4 Đinh Hồng Bửu Châu 21/11/2011 Nữ Kinh  
25 5/4 Lâm Bảo Châu 18/10/2011 Nữ Hoa  
26 5/4 Hồ Mỹ Chi 08/12/2011 Nữ Kinh  
27 5/1 Đoàn Phú Cường 27/04/2011 Nam Kinh  
28 5/1 Nguyễn Phạm Trí Cường 30/10/2011 Nam Kinh  
29 5/4 Nguyễn Quốc Cường 31/10/2011 Nam Kinh  
30 5/2 Phạm Lê Trang Đài 02/09/2011 Nữ Kinh  
31 5/3 Vưu Thuý Đan 01/06/2011 Nữ Kinh  
32 5/2 Nguyễn Khánh Đăng 21/08/2011 Nam Kinh  
33 5/1 Đỗ Anh Đào 30/11/2011 Nữ Kinh  
34 5/4 Nguyễn Ngọc Đạt 23/09/2011 Nam Kinh  
35 5/1 Nhan Tống Phương Dinh 10/11/2011 Nam Hoa  
36 5/1 Lê Văn Định 11/07/2011 Nam Kinh  
37 5/1 Trần Nguyễn Khắc Du 09/10/2011 Nam Khơ-me  
38 5/1 Nguyễn Hoàng Dung 16/10/2011 Nữ Kinh  
39 5/4 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 02/11/2011 Nữ Kinh  
40 5/4 Lý Sang Giàu 22/04/2011 Nam Kinh  
41 5/1 Phạm Tuyết Hân 08/02/2011 Nữ Kinh  
42 5/2 Huỳnh Gia Hân 28/05/2011 Nữ Kinh  
43 5/2 Quan Ngọc Hân 24/11/2011 Nữ Hoa  
44 5/4 Phan Quách Nhã Hân 12/12/2011 Nữ Kinh  
45 5/3 Nguyễn Thị Kim Hằng 29/06/2011 Nữ Kinh  
46 5/2 Đỗ Thị Mỹ Hiền 13/10/2011 Nữ Kinh  
47 5/3 Phạm Ngọc Hoa 01/11/2011 Nữ Kinh  
48 5/2 Lưu Mỹ Hoà 08/11/2011 Nữ Kinh  
49 5/4 Hồ Hải Hoàng 27/04/2011 Nam Kinh  
50 5/4 Lâm Hoàng 28/10/2011 Nam Hoa  
51 5/2 Tô Lê Quốc Hưng 27/01/2011 Nam Kinh  
52 5/3 Danh Phước Hưng 12/01/2011 Nam Khơ-me  
53 5/3 Nguyễn Quốc Hưng 18/09/2011 Nam Kinh  
54 5/1 Trần Nguyễn Quỳnh Hương 19/04/2011 Nữ Kinh  
55 5/3 Nguyễn Thị Thu Hương 01/09/2011 Nữ Kinh  
56 5/3 Lưu Gia Huy 25/02/2011 Nam Hoa  
57 5/4 Huỳnh Gia Huy 22/10/2011 Nam Khơ-me  
58 5/1 Nguyễn Sĩ Khang 22/08/2011 Nam Kinh  
59 5/2 Nguyễn Hoàng Nhựt Khang 13/05/2011 Nam Kinh  
60 5/2 Lâm Gia Khang 01/02/2011 Nam Kinh  
61 5/3 Phạm Lê Gia Khanh 10/02/2011 Nữ Kinh  
62 5/3 Nguyễn Gia Khánh 02/01/2011 Nam Kinh  
63 5/4 Quách Minh Khánh 27/08/2011 Nam Hoa  
64 5/2 Nguyễn Gia Khiêm 14/10/2021 Nam Kinh  
65 5/2 Nguyễn Bích Khuê 13/10/2011 Nữ Kinh  
66 5/4 Hà Gia Khương 30/08/2010 Nam Kinh  
67 5/1 Nguyễn Thiên Lạc 13/07/2011 Nam Kinh  
68 5/2 Trần Thanh Liêm 05/02/2011 Nam Kinh  
69 5/1 Tô Thái Mỹ Linh 07/03/2011 Nữ Hoa  
70 5/2 Hồng Khả Linh 26/07/2011 Nữ Kinh  
71 5/1 Võ Tấn Lộc 27/03/2011 Nam Kinh  
72 5/2 Nguyễn Bá Lộc 24/10/2011 Nam Kinh  
73 5/1 Đoàn Khánh Long 29/04/2011 Nam Kinh  
74 5/3 Nguyễn Ngọc Ánh Minh 23/05/2011 Nữ Kinh  
75 5/3 Nguyễn Ngô Tuệ Minh 27/07/2011 Nữ Kinh  
76 5/4 Nguyễn Bảo My 13/02/2011 Nữ Kinh  
77 5/1 Bùi Hoàng Nam 26/02/2011 Nam Kinh  
78 5/1 Đỗ Hải Nam 18/06/2011 Nam Kinh  
79 5/2 Nguyễn Huỳnh Phương Nga 01/06/2011 Nữ Kinh  
80 5/2 Nguyễn Kim Ngân 29/04/2011 Nữ Kinh  
81 5/2 Nguyễn Kim Ngân 18/07/2011 Nữ Kinh  
82 5/3 Huỳnh Thị Kim Ngân 21/04/2011 Nữ Kinh  
83 5/1 Dương Hiếu Nghĩa 06/01/2011 Nam Kinh  
84 5/1 Lại Đỗ Bảo Ngọc 02/09/2011 Nữ Kinh  
85 5/1 Ong Hồng Ngọc 15/02/2011 Nữ Hoa  
86 5/2 Tô Yến Ngọc 20/06/2011 Nữ Hoa  
87 5/3 Cát Bình Bảo Ngọc 10/05/2011 Nữ Hoa  
88 5/3 Nguyễn Thanh Hoài Ngọc 01/02/2011 Nữ Kinh  
89 5/3 Trần Mỹ Ngọc 18/12/2011 Nữ Hoa  
90 5/3 Trịnh Bảo Ngọc 15/10/2011 Nữ Kinh  
91 5/4 Châu Hồng Ngọc 06/09/2011 Nữ Hoa  
92 5/4 Lâm Xuân Thuý Ngọc 28/12/2011 Nữ Hoa  
93 5/1 Lâm Chấn Nguyên 03/07/2011 Nam Hoa  
94 5/1 Lâm Chí Nguyên 06/08/2011 Nam Hoa  
95 5/1 Lâm Huỳnh Thảo Nguyên 11/10/2011 Nữ Hoa  
96 5/4 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 12/12/2011 Nữ Kinh  
97 5/3 Huỳnh Lê Minh Nguyễn 06/05/2011 Nữ Kinh  
98 5/1 Lê Minh Nhật 30/01/2011 Nam Kinh  
99 5/3 Danh Lâm Xuân Nhi 30/08/2011 Nữ Khơ-me  
100 5/4 Nguyễn Lê Yến Nhi 24/06/2011 Nữ Kinh  
101 5/3 Trương Hạo Nhiên 21/11/2011 Nam Hoa  
102 5/1 Lâm Bảo Như 08/10/2011 Nữ Hoa  
103 5/4 Lâm Kim Oanh 11/01/2011 Nữ Hoa  
104 5/2 Hứa Tấn Phát 21/07/2011 Nam Kinh  
105 5/2 Nguyễn Tấn Phát 18/08/2011 Nam Kinh  
106 5/2 Phan Đoàn Gia Phát 07/12/2011 Nam Kinh  
107 5/4 Ông Thanh Phong 14/10/2011 Nam Hoa  
108 5/3 Trần Triều Phúc 25/05/2011 Nam Hoa  
109 5/1 Phạm Nguyễn Toàn Phước 08/06/2011 Nam Kinh  
110 5/3 Huỳnh Tuấn Phước 09/02/2011 Nam Kinh  
111 5/1 Nguyễn Minh Ý Phương 15/08/2011 Nữ Kinh  
112 5/3 Đỗ Nguyễn Hà Phương 16/07/2011 Nữ Kinh  
113 5/3 Phan Hoàng Quân 16/09/2011 Nam Kinh  
114 5/1 Phùng Chí Quang 15/05/2011 Nam Kinh  
115 5/2 Kha Thanh Quang 31/05/2011 Nam Hoa  
116 5/3 Hoàng Sao Quý 08/02/2011 Nam Kinh  
117 5/3 Bùi Thảo Quyên 25/03/2011 Nữ Kinh  
118 5/2 Trần Huỳnh Tấn Tài 29/07/2011 Nam Kinh  
119 5/3 Bùi Anh Tân 16/03/2011 Nam Kinh  
120 5/3 Dư Minh Tân 04/08/2011 Nam Hoa  
121 5/3 Danh Quang Thắng 14/08/2011 Nam Khơ-me  
122 5/2 Phan Đức Thành 17/10/2011 Nam Kinh  
123 5/3 Nguyễn Quốc Thạnh 19/05/2011 Nam Kinh  
124 5/2 Võ Tăng Thanh Thảo 23/07/2011 Nữ Kinh  
125 5/4 Phan Huệ Thạo 14/03/2011 Nam Kinh  
126 5/3 Võ Cẩm Thi 19/03/2011 Nữ Kinh  
127 5/3 Nguyễn Hạo Thiên 11/05/2011 Nam Kinh  
128 5/1 Đặng Trương Quốc Thịnh 21/09/2011 Nam Kinh  
129 5/1 Trần Quốc Thịnh 19/09/2011 Nam Kinh  
130 5/3 Nguyễn Quốc Thịnh 25/11/2011 Nam Kinh  
131 5/2 Võ Minh Thông 18/11/2011 Nam Kinh  
132 5/1 Nguyễn Minh Thư 08/08/2011 Nữ Kinh  
133 5/1 Trần Ngọc Anh Thư 12/06/2011 Nữ Kinh  
134 5/2 Nguyễn Ngọc Kim Thư 15/11/2011 Nữ Kinh  
135 5/3 Dương Kim Thư 09/11/2011 Nữ Hoa  
136 5/3 Nguyễn Ngọc Minh Thư 10/07/2011 Nữ Kinh  
137 5/1 Châu Cát Tiên 18/08/2011 Nữ Hoa  
138 5/4 Võ Kim Tiên 24/05/2011 Nữ Kinh  
139 5/4 Lê Văn Chân Tính 15/01/2011 Nam Kinh  
140 5/4 Nguyễn Lê Trung Tính 26/08/2011 Nam Kinh  
141 5/2 Nguyễn Trung Toàn 02/09/2011 Nam Kinh  
142 5/1 Mai Phạm Quỳnh Trâm 25/10/2011 Nữ Kinh  
143 5/1 Trịnh Ngọc Trâm 05/09/2011 Nữ Kinh  
144 5/2 Trần Thị Bích Trâm 27/04/2011 Nữ Kinh  
145 5/2 Huỳnh Thị Ngọc Trân 05/10/2011 Nữ Kinh  
146 5/2 Phạm Ngọc Trân 10/06/2011 Nữ Kinh  
147 5/3 Danh Ngọc Bảo Trân 30/03/2011 Nữ Khơ-me  
148 5/4 Nguyễn Bảo Trân 15/04/2011 Nữ Kinh  
149 5/4 Ong Kim Hoàng Bảo Trân 08/02/2011 Nữ Hoa  
150 5/2 Nguyễn Chí Trọng 12/08/2011 Nam Kinh  
151 5/1 Nguyễn Quốc Trung 05/10/2011 Nam Kinh  
152 5/2 Nguyễn Thành Trung 04/06/2011 Nam Kinh  
153 5/2 Phan Trần Phụng Tú 24/04/2011 Nữ Kinh  
154 5/2 Ngô Trương Thiện Tường 07/09/2011 Nam Hoa  
155 5/1 Nguyễn Minh Tuyết 15/04/2011 Nữ Kinh  
156 5/2 Lê Nhã Uyên 01/04/2011 Nữ Kinh  
157 5/3 Nguyễn Quốc Vinh 25/04/2011 Nam Kinh  
158 5/3 Ngô Quang Vinh 08/01/2011 Nam Hoa  
159 5/1 Nguyễn Tùng Vương 06/02/2011 Nam Kinh  
160 5/2 Bành Thúy Vy 25/06/2011 Nữ Kinh  
161 5/2 Đinh Trần Thục Vy 23/07/2011 Nữ Kinh  
162 5/3 Nguyễn Phương Vy 20/09/2011 Nữ Kinh  
163 5/4 Nguyễn Thị Thảo Vy 24/11/2011 Nữ Kinh  
164 5/4 Nguyễn Thị Thuý Vy 11/06/2011 Nữ Kinh  
165 5/4 Trần Lê khánh Vy 31/07/2011 Nữ Kinh  
166 5/2 Diệp Thiên Ý 05/04/2011 Nữ Kinh